ARBITRAŻ I MEDIACJE

Mediacje pomiędzy uczestnikami procesu budowy
Mediacje przy ustalaniu zakresów prac dodatkowych i wynagrodzeń
Mediacje i Arbitraż przy sporach powstałych w zakresie prawa zamówień publicznych
Mediacje i Arbitraż przy sporach z zakresu prawa budowlanego w związku z innymi ustawami

OPINIE, AUDYTY, USŁUGI DORADCZE

z zakresu budownictwa i Prawa Zamówień Publicznych, procesu inwestycji budowlanych
przygotowane i przebieg procesu realizacji inwestycji budowlanych
przetargi w procedurach publiczno-prawnych oraz komercyjnych na roboty budowlane

NADZÓR INWESTORSKI

Inspektor nadzoru - kompleksowe nadzory inwestorskie

OBSŁUGA PRAWNA I FINANSOWA PROCESU BUDOWY - INŻYNIER KONTARKU

Zarządzanie projektem budowlanym
Harmonogram projektu
Przygotowanie projektów inwestycyjnych
Relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego, koordynacja spotkań
Kontrola budżetu budowy, rozliczenie końcowe budowy
Raportowanie stanu zaawansowania realizowanego projektu i robót
Koordynacja prac zespołu zaangażowanego w realizację projektu
Utrzymywanie relacji pomiędzy uczestnikami procesu; inspektorami nadzoru, projektantami, wykonawcami, podwykonawcami
Nadzór nad dokumentacją techniczną, prawną i finansową projektu

PUBLIKACJE

Art. "Rozbieżności w dokumentacji w procesie inwestycji budowlanej"
Referat "Sądownictwo Polubowne i inne formy polubownego rozwiązywania sporów"